Werkgever

Wat is de meerwaarde van WerkWel voor u als werkgever? Waarom uw medewerker detacheren bij WerkWel?

WerkWel gelooft dat transitie van personeel noodzakelijk is. Onontkoombaar in een digitale maatschappij waar veel werknemers hun baan kwijtraken.

U neemt hierin uw verantwoordelijkheid door te zorgen voor een goede uitstroom van uw personeel. Een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid.

Een werkervaringsplaats is een uitstekende manier om werknemers in een veilig, passend tempo praktijkervaring op te laten doen. WerkWel biedt deze werkervaringsplaats, in samenwerking met het UWV, gemeenten en werkgevers uit het bedrijfsleven.

Werkzoekenden gaan aan de slag met individuele opdrachten, met als doel door te stromen door naar een scrumteam waar aan een ideël IT-project ontwikkeld wordt. U als werkgever kunt uw boventallig geraakte personeelslid bij WerkWel detacheren tegen lage kosten.

The Four I’s die bij ons centraal staan: Innovatie, Interactie, Initiatief en IntegriteitBij u ook? En bent u in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wij faciliteren graag!